Xplor indgår i nyt sektorsamarbejde om tekstiler

Xplor indgår i ambitiøst sektorsamarbejde for en mere cirkulær tekstilindustri
25. april 2023 Louise Meisner-Jensen
Nyheder » Bæredygtighed » Xplor indgår i ambitiøst sektorsamarbejde for en mere cirkulær tekstilindustri
Sektorsamarbejde for tekstiler handlingsplan

Xplor er en del af det danske sektorsamarbejde om tekstiler, som i dag d. 25. april 2023 fremlægger en ambitiøs handlingsplan for en mere cirkulær tekstilindustri.

Sektorsamarbejde med ambitiøs handlingsplan

Handlingsplanen har til formål at etablere cirkulære forretningsmodeller for på den måde at reducere tekstilsektorens miljømæssige fodaftryk inden 2030. Planen er et resultat af et unikt samarbejde mellem godt 60 virksomheder, brancheorganisationer, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, som siden august 2022 har arbejdet sammen for at definere fælles definitioner og målepunkter for at dokumentere effekten af deres indsats. Første indsamling af data sker i slutningen af 2023, og vil efterfølgende ske hvert år.

Konkrete mål for cirkularitet

Sektorsamarbejdet er baseret på tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi:

  1. Genanvendelse af materialer, hvor branchen sigter mod at 40% af tekstilerne fra danske virksomheder skal indeholde genanvendte materialer inden 2030.
  2. Cirkulært design, hvilket betyder at tøj fra danske virksomheder skal designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb.
  3. Cirkulære forretningsmodeller, der fremmer genbrug og gensalg, så tøj holdes i brug så længe som muligt.

Handlingsplanen vil forberede virksomhederne til den strengere lovgivning, der er på vej på EU plan.

Xplors indsats

Som en del af dette sektorsamarbejde ser Xplor frem til at tage del i den spændende rejse, hvor vi sammen arbejder på at skabe en mere bæredygtig og cirkulær fremtid for tekstilindustrien.

I Xplor har vi altid prioriteret at fremstille slidstærkt arbejdsbeklædning med en lang holdbarhed. I dag fokuserer vi især på at reducere ressourceforbruget ved at anvende genanvendte materialer og bruge så få materialetyper som muligt. Vores Mono serie og senest vores nye Tech Coats er eksempler herpå. På den måde mindsker vi brugen af nye råmaterialer i produktionen samtidig med at vi øger genanvendelsesgraden. Vores mål er fiber-til-fiber genanvendelse så det udtjente arbejdstøj kan indgå i et lukket kredsløb hvor det anvendes i fremstillingen af nye, slidstærke produkter af samme høje kvalitet.

Se hele handlingsplanen og læs mere her om det nye sektorsamarbejde.